Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeringscertificatie overzicht

TEST FOTO

Hoe uitvoeringscertificatie toepassen

Verschillende Vlaamse bouwheren (Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Farys, …) schrijven sinds versie 4.1 van het SB 250 verschillende uitvoeringscertificaties voor. In het bijzonder bestek verwijst men hiervoor naar deze website (https://www.execert.be) voor meer informatie.

In onderstaande tabel kan u terug vinden welke uitvoeringscertificaties van kracht zijn op het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes. De overzichtstabel wordt hiertoe steeds up-to-date gehouden.

In Wallonië schrijft SPW ook uitvoeringscertificatie voor. SPW neemt de specifieke uitvoeringscertificatie op in de laatste versie van de Qualiroutes.

Uitvoeringscertificatie

Vul de uiterste datum voor ontvangst van de offerte in om te zien welke uitvoeringscertificaten van toepassing zijn.

Hoofdstuk SB250 Uitvoering van toepassing Conformiteits-beoordelingsinstantie Geldig vanaf
4-1.1.2.2.E
Afvoer van teerhoudend asfalt
COPRO.EXE Meer info
7-8
Ondergrondse infiltratievoorzieningen
COPRO.EXE Meer info
8-2.2
Afschermende constructies in ter plaatse gestort beton
COPRO.EXE More info
8-2.2
Afschermende constructies in staal of in geprefabriceerd beton
COPRO.EXE More info
32-21
Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. gietasfalt
COPRO.EXE More info